Finansijski izveštaj za 2017

GODISNJI IZVESTAJ 2017-potpisan

Finansijski izveštaj za 2017

Bilans Stanja 31.12.2017
Bilans uspeha 01.01-31.12.2017
Djerdap turist_napomene_2017
Izvestaj o tokovima gotovine 01.01-31.12.2017
Izvestaj o promenama na kapitalu 01.01.-31.12.2017
Izvestaj o ostalom rezultatu 01.01-31.12.2017

Odluka skupstina o usvajanju f.i i raspodeli dobitka za 2017

Odluka skupstina rezultat 2017
Odluka skupstina f.i.2017

Zapisnik sa skupstine 2017

Zapisnik sa skupstine 2017

Poziv za Skupstinu akcionara POTPISAN

Poziv za Skupstinu akcionara POTPISAN